A weboldal tulajdonosa és működtetője az ALUTEC márka magyarországi disztribútora, a Mobilio Kft.
A tartalommal, ajánlatokkal és feltételekkel kapcsolatban a termék gyártójának minden felelőssége kizárt.

Általános Szerződési Feltételek

A következő általános üzleti és szállítási feltételek kizárólag a www.alutec.hu weboldalon keresztül, elektronikus formában leadott megrendelésekre vonatkoznak. Ezen üzleti feltételek hatálya nem terjed ki a viszonteladó szervizekben történő személyes, közvetlen termékvásárlásra és az ahhoz kapcsolódóan igénybevett szolgáltatásokra. Az egyes szervizek által alkalmazott szállítási és üzleti feltételek az internetes vásárlás feltételeitől eltérhetnek és meghatározásuk teljes mértékben az adott szerviz illetékessége.

Jelen ÁSZF szempontjából Szállítónak minősül a Mobilio Kft., az Alutec könnyűfém keréktárcsák magyarországi disztribútora vagy a www.alutec.hu weboldalon szereplő minden olyan szerződött viszonteladó partner (a továbbiakban Szállító), amelyhez a honlapról megrendelés továbbítható. Vásárlónak minősül minden olyan természetes vagy jogi személy, aki a weboldalon keresztül megrendelést ad le és ehhez adatait, a megrendelő lap adatmezőinek hiánytalan kitöltésével, azonosítható módon közli.

A honlapon megjelenő ajánlatok kötelezettség nélküliek és minden előzetes értesítés nélkül változhatnak. A tartalomban előforduló esetleges hibákért és elírásokért felelősséget nem vállalunk. A honlapokról leadott megrendelések csak a konkrét szállítási határidőt is tartalmazó visszaigazolással (a továbbiakban Rendelésigazolás) és annak a Vásárló által történő elfogadásával válnak véglegessé. A megrendelés beérkezését és rendszerünkben történő regisztrálását igazoló automatikus e-mail üzenet még nem tekinthető Rendelésigazolásnak és nem jelenti a megrendelés kötelező érvényű elfogadását.

A www.alutec.hu weboldalról közvetlenül a viszonteladó partnereknek küldött megrendelések visszaigazolása és lebonyolítása, a Vásárlóval történő kapcsolatfelvétel és kommunikáció kizárólag az adott viszonteladó partner feladata és felelőssége.

1. A megrendelés feltétele, a szerződés létrejötte

A szerződéskötést a Vásárló kezdeményezi azzal, hogy a honlapon kiválasztott termékre a Szállító valamelyik egységéhez megrendelést küld. A megrendelés érvényességének feltétele a Vásárló adatainak és elérhetőségének megadása, a megrendelés adatmezőinek hiánytalan kitöltése. A Szállító csak az ezt kielégítő megrendelések feldolgozására és teljesítésére vállal kötelezettséget.

A szerződés a megrendelés Szállító által történő visszaigazolásával (Rendelésigazolás) illetve annak a Vásárló által történő elfogadásával jön létre. A Rendelésigazolással a Szállító kötelezettséget vállal az abban foglalt áru szállítására. Elfogadásával pedig a Vásárló kötelező erővel nyilatkozza, hogy az árut, az abban foglalt feltételekkel meg kívánja vásárolni. A Rendelésigazolás a Vásárló adatain kívül még minimálisan a következő adatokat tartalmazza: termékmegnevezés, szállítási határidő, az átadás helye és időpontja, a termék ÁFÁ-t is tartalmazó egységára, egyéb járulékos költségek (pld. szállítási díj, utánvét költség), a megrendelés ÁFÁ-t is tartalmazó összértéke, a fizetés módja, helye és időpontja. A Szállító saját belátása szerint, de főként speciális, nem szokásos raktári tételnek számító vagy egyedi igényeket kielégítő termék megrendelésekor kérheti a teljes áruérték előre történő kifizetését vagy előleg fizetését. Ebben az esetben a megrendelés időpontjának az a nap számít, amikor a vételár vagy az előleg a Szállító pénztárába befizetésre, vagy bankszámláján jóváírásra kerül.

2. A feltételek érvényessége

A www.alutec.hu weboldalon közzétett árak, akciós ajánlatok, feltételek és egyéb kondíciók kizárólag az interneten keresztül leadott megrendelésekre érvényesek. A Szállító nem vállal kötelezettséget arra, hogy ugyanezeket a feltételeket minden más esetben is biztosítja. A Szállító fenntartja a jogot, hogy az árakat és feltételeket, beleértve ebbe a jelen dokumentumban rögzített Általános Üzleti és Szállítási Feltételeket is bármikor, saját belátása szerint és minden előzetes értesítés nélkül módosítsa. Bármilyen módosítás az interneten történő megjelenés időpontjától azonnal érvényes.

3. Teljesítés helye, a vételár tartalma és kifizetése

A szerződés teljesítésére (az áru átadására) a Vásárló által kiválasztott viszonteladó partner telephelyén vagy a Vásárló által a megrendelésben megadott szállítási címen kerül sor. A Rendelésigazolás elfogadása során a teljesítés végleges helyét a Felek egyeztetik. Az erre vonatkozó kifejezett nyilatkozat hiányában, a visszaigazolásban szereplő vételár nem tartalmazza a megrendelt termékek felszerelésének illetve beépítésének költségét, illetve az ehhez szükséges segédanyagok, szerelvények árát abban az esetben sem, ha az áru szervizben kerül átadásra.

A vételár kifizetése az áru átadásával illetve felszerelésével egyidejűleg, ellenkező megállapodás hiányában, készpénzben esedékes, levonva a már megfizetett vételár előleg összegét. A viszonteladó szervizében történő átvétel esetén az árak minden esetben tartalmazzák az átadási helyre történő leszállítás költségét.

A weboldalon egyidejűleg megrendelt 4 db könnyűfém felni bármely magyarországi címre történő kiszállítása ingyenes, a honlapon feltüntetett áron felül szállítási költséget nem számítunk fel. A szállítási költség 2 vagy 3 db felni rendelése esetén 950 Ft/db, az 1 db-os rendelés szállítási díja pedig 1.550 Ft. A weboldalon megrendelt termékek a partnerszervizekben szállítási díj és pluszköltség nélkül vehetők át. Amennyiben a szállítási címben szereplő településen van viszonteladó partnerszerviz az internetes megrendelés teljesítése kizárólag szervizben történő átvétellel és felszereléssel együtt lehetséges. Kiszállítással történő megrendelésre ezeken a településeken nincs lehetőség.

Azokon a településeken, ahol nincs viszonteladó partnerszerviz, lehetőség van kiszállítással történő megrendelésre is. Ebben az esetben a megrendelés a Mobilio Központi Ügyfélszolgálat címére küldendő. (a megrendelési adatlap kitöltésekor a szervizlistából a Központi Ügyfélszolgálat választandó). A vásárló által megjelölt címre történő kiszállítással megrendelt termékek vételára kétféle módon, előre történő banki átutalással vagy a szállítást végző szolgáltatónak történő, készpénzes fizetéssel (utánvétes fizetés) egyenlíthető ki. Az utánvétes fizetést, a szállított mennyiségtől függetlenül, szállításonként egyszeri 1.600 Ft-os készpénzkezelési költség terheli. A vételár banki utalással, előre történő kifizetése esetén az utánvét költség nem merül fel. Az aktuális felszámított díjak előzetes értesítés nélkül változhatnak. A szállítási és utánvét díjak az ÁFÁ-t tartalmazzák.

4. Szerződéstől való elállás, kötelezettség megszűnése

A Vásárlónak minden esetben joga van indoklás nélkül elállni a szerződéstől. Ezen szándékát az általa elfogadott Rendelésigazolásban rögzített szállítási határidő előtt legalább 3 nappal, a megrendelés azonosítójának megadásával, írásban (faxon vagy e-mailben) kell bejelentenie a Szállító Rendelésigazolást kiadó részlegénél illetve egyidejűleg az info@mobilio.hu e-mail címen.

Amennyiben a szerződéstől való elállásra a Vásárló részéről az áru kiszállítását (az árunak a Szállító telephelyéről történő feladását) követően kerül sor, a visszaszállítás költsége a Vásárlót terheli, illetve a Szállító a Vásárló költségére gondoskodik a termék visszaszállításáról. Ha a megrendelés csak külföldi raktárból történő áruszállítással teljesíthető, elállás esetén a Vásárlónak a külföldi raktárba történő visszaszállítás és az újbóli betárolás költségeit kell viselnie. A már felszerelt vagy használatba vett felnik visszavételére nincs lehetőség. A szerződéstől való elállás esetén a kifizetett előleg vagy vételár a felmerülő, igazolt költségek levonása után a Vásárló számára visszatérítésre kerül. A visszatérítés feltétele, hogy az áru az eredeti csomagolásban és sérülésmentesen visszaszállításra kerüljön az Szállító raktárába vagy az eredeti feladási helyre.

A Szállító kifejezett szándéka, hogy a beérkezett valós és a Vásárló által visszaigazolt igényeket a vállalt feltételekkel és a Vásárló minél magasabb szintű megelégedésére kielégítse. A Szállító fenntartja azonban a szerződéstől való elállás jogát, amennyiben a Vásárló a Rendelésigazolás megküldését követő 3 napon belül arra nem reagál, hamis vagy félrevezető adatokat közöl, vagy a szerződés teljesíthetősége más, a Vásárlónak felróható okok miatt kérdésessé válik. Ilyenkor a Rendelésigazolásban vállalt szállítói kötelezettség külön értesítés nélkül, automatikusan érvényét veszti.

5. A Szállító felelősségének korlátozása

5.1 Technikai problémák
A Vásárló az internetet és a weboldal online megrendelési rendszerét teljes mértékben a saját kockázatára használja. A Szállító nem vállal felelősséget az internet működésével kapcsolatban felmerülő technikai problémák, szoftverhibák, a szolgáltatás működési zavarai miatt bekövetkező adatvesztések, elveszett megrendelések, téves vagy hiányos információk következményeiért, sem pedig harmadik fél által okozott esetleges károkért.

5.2 Tartalmi hibák, elírások
Bár a Szállító minden ésszerű és elvárható intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a honlap tartalma szakmailag korrekt, tartalmi hibáktól és tévedésektől mentes legyen, ezek előfordulása mégsem zárható ki teljes bizonyossággal. Az ezekből fakadó esetleges félreértésekért és tévedésekért a Szállítóval szemben semmilyen kártérítési vagy kompenzációs igény nem érvényesíthető. A Szállító nem vállal továbbá felelősséget a hibás vagy hiányos adattartalmú megrendelések figyelmen kívül hagyásáért vagy késedelmes feldolgozásáért.

5.3 Termékalkalmasság
A Vásárló által a honlapon kiválasztott és megrendelt termékeknek az adott gépkocsihoz való műszaki alkalmasságát a Szállító felszerelést végző szervizének szakemberei minden esetben díjmentesen ellenőrzik. A termék adott felhasználásra vonatkozó műszaki megfelelőségére a Szállító csak az ily módon megvalósuló ellenőrzés és a saját szervizében történő felszerelés esetén vállal garanciát. A Vásárló címére kiszállított és általa harmadik fél által felszereltetett termékek alkalmasságának ellenőrzése teljes egészében a Vásárló és a szerelést végző szolgáltató feladata és felelőssége. Az ennek elmulasztásából fakadó esetleges anyagi és személyi károkért a Szállító semmilyen felelősséget nem vállal. A honlapokon keresztül beérkező vásárlói érdeklődésekre adott ajánlatok és javaslatok, bár azok a lehető legnagyobb körültekintéssel készülnek, nem pótolják a szervizben történő ellenőrzést. Ezért az ilyen ajánlatok alapján leadott Vásárlói megrendelések sem képeznek kivételt a fenti felelősség korlátozás alól.

5.4 Elérhetőség
Egy adott termék elérhetősége és szállítási határideje a Szállító mindenkori raktárkészletétől és a termék gyártójának szállítási készségétől függ. Egy termék szerepeltetése a honlapon nem jelent garanciát arra, hogy az azonnali vagy rövid határidejű szállítással elérhető. A várható szállítási határidőt a Rendelésigazolás minden esetben tartalmazza. A rajtunk kívülálló okok miatt bekövetkező szállítási késedelem miatt minden kártérítési igény kizárt. Amennyiben az eredetileg megrendelt és visszaigazolt termék szállítása előre nem látható okok miatt nem megvalósítható, az eredetivel azonos használati értékű és műszaki színvonalú helyettesítő termékre teszünk javaslatot. Ebben az esetben a vásárló saját belátása szerint dönthet a szerződéstől való elállásról vagy a felajánlott helyettesítő termék elfogadásáról. A helyettesítő termék elutasítása a Vásárló részéről a szerződéstől való végleges elállásnak minősül.

5.5 Árak és értékesítési kondíciók
Kötelező érvényű árnak a Rendelésigazolásban szereplő ár tekintendő. Az ár minden esetben csak a kifejezetten feltüntetett termékre és szolgáltatásra vonatkozik. Az egyes szervizek által, akár ugyanarra a termékre vagy szolgáltatásra közvetlenül ajánlott, a vásárló által pedig a termék vagy szolgáltatás megvásárlásával elfogadott árak és feltételek illetve az interneten szereplő árak és kondíciók közötti esetleges, bármilyen irányú eltérés nem képezheti alapját semmilyen utólagos kártérítési vagy kompenzációs igénynek.

A www.alutec.hu weboldalon megrendelt Alutec keréktárcsák szakszerű felszerelését viszonteladó partnereink az alábbi, kedvezményes árakon végzik: 16" felni méretig 1.590 Ft/kerék, 17"-18” felni méret között 1.900 Ft/kerék, 19” felni mérettől 2.100 Ft/kerék. Az árak a felszereléshez szükséges csavarok és központosító gyűrűk árát tartalmazzák, de a gumiabroncs átszereléséhez szükséges segédanyagok ára szervizenként eltérő módon felszámításra kerülhet. A szerelési költség nem tartalmazza továbbá a gumiabroncs-nyomásellenőrző szenzorok (TPMS) átszereléséhez szükséges felújító készletek árát illetve az átszerelés, valamint az esetleg szükségessé váló diagnosztikai és újratanítási munkák díját!

6. Adatkezelés

A Mobilio Kft. által működtetett rendelés adminisztrációs rendszer a Vásárlók adatait a megrendelések teljesítése érdekében tárolja és az Adatvédelmi törvény rendelkezéseinek figyelembe vételével bizalmasan kezeli. A Vásárló előzetes hozzájárulása alapján, annak visszavonásáig a Szállító tájékoztatást küldhet további ajánlatairól és termékkínálatáról. A Vásárló bármikor kérheti ezen ajánlatok küldésének beszüntetését.

A Mobilio Kft. adatkezelési nyilvántartási azonosító száma: 02614-0001

7. Garancia, jótállás

Minden új Alutec felni rendelkezik TÜV bizonylattal illetve a gyártó Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH. által kiadott feltételek szerinti gyári garanciával. A téli használatra alkalmas modellek (polar ezüst, matt fekete, grafit és metall szín) bevonatrendszerére a gyártó 5 év garanciát vállal. Az esetleges garanciális igény csak a vásárlást igazoló dokumentummal érvényesíthető.

A 249/2004 (VIII.27.) sz. kormányrendelet alapján a szerelést végző partnerszervizek az elvégzett munkára hat hónapos jótállást biztosítanak. A gyártók által biztosított garanciális feltételeket e jótállás nem érinti, azok ettől függetlenül továbbra is érvényesek. Az elvégzett munka megnevezését és a felhasznált anyagokat a számla tartalmazza.

A Vásárló kérésére és címére közvetlenül kiszállított termékek esetében, a kiválasztott termék adott felhasználásra vonatkozó esetleges műszaki alkalmatlansága vagy szakszerűtlen felszerelése a garancia elvesztését vonja maga után.

8. Módosítás, elfogadás

Jelen feltételek bármely módosítása attól az időponttól kezdve érvényes, amikor az weboldalon frissítésre kerül. A Honlapokról internetes megrendelés elküldése csak akkor lehetséges, ha a Vásárló nyilatkozik arról, hogy az Általános Üzleti és Szállítási Feltételek tartalmát ismeri és elfogadja. Ez a nyilatkozat mindig a megrendelés időpontjában érvényes tartalomra értendő.

9. Alkalmazandó jogszabályok

Az Általános Üzleti Feltételek által nem szabályozott kérdésekben az adott területre vonatkozó érvényes magyar jogszabályok rendelkezései alkalmazandók.

Aktuális: 2017. augusztus 1.